W trakcie obrad XXV Kongresu Techników Polskich i Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (16-18 czerwca 2016 r.) w Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu, Sekretarz Generalny Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii (USA – Afryka –UE) prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek, wręczył medale historyczne zasłużonym dla tej światowej organizacji naukowej. W Biuletynie Informacyjnym Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych (2016) odnotowane są nazwiska osób, którym wręczono medale.
Medale otrzymali:

mgr inż.Ewa Mańkiewicz-Cudny
Prezes
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

prof. dr inż. Janusz Romański
Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów “Polonia Technica”,USA
V-ce Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Nowak
Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

prof. dr hab. Ryszard Chmielowiec
Honorowy Prezes
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

mgr inż. Janusz Zastocki
Honorowy Prezes
Stowarzyszenia Polskich Inżynierów „Polonia Technica”


Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
V-ce Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Skip to content