Komisje Międzynarodowe

Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii – SDKP

 

powołane przez sekretarza generalnego

prof. Zbigniewa S. Piaska w dniu 11 października 2009r.Profesor Zbigniew S. Piasek – Polska

 

Przewodniczący Rady Naukowej Techniki USA – Unia Europejska – Afryka

Przewodniczący Kapituły Nagrody „Za Osiągnięcia w Badaniach nad Polonią” – Radę i Kapitułe powołano w 2006r.

ks. prałat prof. zw. dr hab. Stanisław Łupiński, dr h. c. – Polska

 

Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Duszpasterstwem Polonijnym w USA

Konsul Honorowy RP Florydy Lady Blanka Rosenstiel, dr h. c.Miami – USA

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy ds. Dyplomatycznych i Konsularnych w USA i Unii Europejskiej

Prof. zw. dr hab. Kostiantyn Balabanow – Ukraina

 

Przewodniczący Komisji ds. Dyplomatycznych i Konsularnych na Ukrainę, Unię Europejską i Kraje Nadbałtyckie

Pilot kapitan Stanisław Błasiak – Polska

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Pilotami w USA, Afryce, Kanadzie i Unii Europejskiej

Prof. zw. dr hab. Mykoła Zymomrya, dr h. c. – Ukraina

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Stowarzyszeniami Naukowymi w Ukrainie, USA, Unii Europejskiej i w Krajach Nadbałtyckich

dr Wiesław Nawrocki – Polska

 

Wice Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Stowarzyszeniami Naukowymi w Ukrainie, USA, Unii Europejskiej i Afryce

dr Andrzej Tomaszewicz – Norwegia

 

Przewodniczący Komisji Współpracy ze Stowarzyszeniami Polonijnymi w Krajach Skandynawskich

Prof. dr hab. inż. Janusz Romański Pensylwania – New York – USA

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Stowarzyszeniami Naukowymi w USA Przewodniczący Komisji Współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej

Dr Stanisław Bacior – Polska

 

Wice Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Stowarzyszeniami Naukowymi w USA i UE

Prof. zw. dr hab. Ihor Dobrianski – Ukraina

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią w Ukrainie, USA, Unii Europejskiej i w Krajach Nadbałtyckich

Redaktor Mirosław Kucharski – Polska

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Dziennikarzami Polonijnymi w USA – Afryce i Unii Europejskiej

Prof. zw. dr hab. inż. Adam Skorek – Montreal, Kanada

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Kongresem Polonii Kanadyjskiej Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Stowarzyszeniami Naukowymi w Kanadzie

Sophie Maj – Australia

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Stowarzyszeniami Polonijnymi w Australii

Paul Gospodarczyk – Australia

 

Przewodniczący Komisji Współpracy ze Stowarzyszeniami Naukowo -Kulturowymi w Australii, USA i Nowej Zelandii

Prof. dr hab. Zdzisław Wesołowski – Miami, Floryda USA

 

Przewodniczący Komisji Stowarzyszenia Międzynarodowych Izb Handlowych w USA Wice Prezydent i współzałożyciel Association of BiNational Chambers of Commerce in USA

www.abicc.org

www.flpac.org

Ks. prof. dr hab. Jerzy Koperek – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polskimi Misjami Katolickimi w Świecie. Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Ośrodkami Duszpasterskimi w Świecie

Dipl. – Ing. Arch. Bożena Prochacka – Wiedeń, Austria

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Ośrodkami Polonijnymi na Kraje Alpejskie

Dr inż. Jan S. Płachta – Chicago, USA

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Mgr inż. Janusz Zastocki – New York – USA – Polska

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Stowarzyszeniami Prasowymi w USA

o. prof. dr Antoni Herkulan Wróbel – Ameryka Południowa

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Stowarzyszeniami Naukowymi w Ameryce Południowej

o. Jerzy Twaróg – Rektor Misji Katolickiej w Argentynie – Ameryka Południowa

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Misjami Katolickimi i Polonijnymi Stowarzyszeniami Katolickimi w Ameryce

Południowej i USA

Mgr inż. Janusz Ptak – Paryż, Francja

 

Przewodniczącego Komisji Współpracy z Polonijnymi Stowarzyszeniami Naukowymi we Francji

ks. Jan Zalewski – Dania

 

Przewodniczący Komisji Pamięci Narodowej

Mecenas Andrzej Linhardt – Polska

 

Przewodniczacy Komisji Wspólpracy ze Polonijnymi Stowarzyszeniami Prawniczymi w Kanadzie, USA i w Wielkiej Brytanii

Art. fot. Andrzej Winiarz – Polska

 

Przewodniczący Komisji Pamięci Jana Pawła II

Mgr inż. Józef Serafin – Polska

 

Wice Przewodniczący Komisji Pamięci Jana Pawła II

Dr Stanisław Zając – Polska

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Placówkami Dyplomatycznymi w Unii Europejskiej, Afryce i USA

Prof. dr hab. Ivan Zymomrya – Ukraina

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Stowarzyszeniami Kulturowymi w Ukrainie, Kanadzie, USA i w Unii Europejskiej

Powieściopisarz Wesley Adamczyk – Chicago – New York, USA

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Pisarzami Polonijnymi i Amerykańskimi w Ameryce Północnej

Pisarka Grażyna Fijałkowska – Polska

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Polonijnymi Pisarzami i Artystami w Unii Europejskiej i USA

Artysta Rzeźbiarz Wojciech Batko – Polska

 

Wice Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Pisarzami i Artystami w Unii Europejskiej i USA

ks. Prof. dr Zdzisław Malczewski, TChr – Brazylia

 

Przewodniczący Komisji Współpracy ze Stowarzyszeniami Polonijnymi i Radiem Watykańskim w Brazylii

Dr Piotr Letowt-Vorbek – Afryka Południowa

 

Przewodniczący Komisji Współpracy ze Stwarzyszeniami Polonijnymi w Afryce – RPA

Dipl. Ing. Józef Buczak – Wiedeń, Austria

 

Wice Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Stowarzyszeniami Naukowymi w Austrii