XII  Kongres Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii 

KOMITET NAUKOWYSCIENTIFIC COMMITTEE: 

Przewodniczący Head of Committee
• Ks. prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Kryński  – Prezes Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii 

Wiceprzewodniczący / Vice chairman
• Prof. zw. dr hab. Zbigniew Piasek – Sekretarz Generalny Prezes Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii 

Członkowie / Members 

  • Prof. Ryszard Chmielowiec–Stowarzyszenie Polskich Inżynierów w Wielkiej Brytanii  Wielka Brytania  
  • Prof.Janusz Romański– Prezes Stowarzyszenia Polsko – Amerykańskich Inżynierów  „Polonia Technica” – USA 
  • Paul Gospodarczyk-Towarzystwo Dziedzictwa im. Edmunda Strzeleckiego – Australia
  • Prof. Andrzej Nowak – Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
  • Janusz Ptak – Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Francja 
Skip to content