XII  Kongres Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii 

KOMITET ORGANIZACYJNYORGANIZING COMMITTEE: 

Przewodniczący /Head of Committee
• o. prof. dr hab. Wojciech Franciszek Podlecki   

Wiceprzewodniczący / Vice chairman
• prof. nzw. dr hab. Helena Burunowa 

Członkowie / Members
• o. prof. dr Antoni Wróbel  

  • ks. prof. dr ZdzisławMalczewski  
  • dr Adrian C. Pop
  • drMałgorzata Rabęda 
  • YvesMerlinKengne 
Skip to content