O Festiwalu

 

Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny” powstał w oparciu o doświadczenia dwóch niezależnych inicjatyw – organizowanego od roku 2004 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego “Polskie Ojczyzny” w Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Polonijnego Przeglądu Multimedialnego organizowanego w latach 2004 i 2005 w Warszawie jako impreza towarzysząca Międzynarodowemu Katolickiemu Festiwalowi Filmów.

 

Festiwal promuje filmy, programy telewizyjne i radiowe oraz programy multimedialne, w tym strony internetowe, których tematem stają się dokonania naszych rodaków na całym świecie, zwłaszcza w dziedzinie kultury. Multimedia mają też uwydatnić rolę Polonii w nowych ojczyznach, w miejscu „tworzenia nowej rzeczywistości”.

 

Poprzez dzieła twórców Festiwal ukazuje bogactwo historycznego dorobku, w tym działania Polonii i Polaków za granicą na rzecz podtrzymywania tożsamości narodowej, kultywowania języka, kultury i tradycji kraju Ojców.

 

Cel Festiwalu:

 

Celem Festiwalu jest m. in. prezentacja środowisk polonijnych w świecie, ich związków z Macierzą, losów Polaków za granicą, ich sukcesów, dokonań, ale także codziennych problemów. Mile widziane będą filmy, programy telewizyjne i radiowe oraz programy multimedialne, w tym internetowe, których tematem są osiągnięcia naszych rodaków na całym świecie, zwłaszcza w dziedzinie kultury, ich rola w nowych ojczyznach. Festiwal pokazuje bogactwo historycznego dorobku emigracji a w tym działania Polonii i Polaków za granicą dla podtrzymania tożsamości narodowej, kultywowania języka, kultury i tradycji kraju ojców, popularyzacji wiedzy o przeszłości i budzenia szacunku dla tradycji. Tymi środkami organizatorzy Festiwalu pragnął włączyć się w:

  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej
  • Upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej historii kultury polskiej w formie atrakcyjnej dla odbiorcy,
  • Kształtowanie postaw patriotycznych
  • Edukację patriotyczną skierowaną do młodzieży, prowadzoną w sposób zrozumiały i atrakcyjny; prowadzenie badań i dokumentacji w zakresie historii kultury polskiego doświadczenia historycznego, tradycji i świadomości historycznej Polaków
  • Wzmocnienie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, budowania więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego, jego ochronie
    i pielęgnowaniu.

 

Czytaj więcej

Skip to content