ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POLONII

 

Zakres terytorialny badań nad Polonią świata

USA – AFRYKA – UE

Prezes

Założyciel SDKP – ks. prałat prof. dr hab. multi dr h. c. Andrzej Kryński

 

Sekretarz Generalny

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek

 

Wice – prezes

prof. dr hab. Wojciech Franciszek Podlecki

 

Sekretarz organizacyjny/korespondent zagraniczny

Mgr Andrzej Galaidin MA – Ukraina

 

Honorowi członkowie SDKP

Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska – Wielka Brytania

Pani Nicole Piasecki – USA

Zbigniew S. Piasek – Polska

Janusz Zastocki – USA

Jerzy Twaróg OFM – Argentyna

Antonio Herkulan Wróbel OFM – Argentyna

Jerzy Koperek – Polska

Janusz Romański – USA

Grażyna Fijałkowska – Polska

Andrzej Winiarz – Polska

Janusz Ptak – Francja

 

Rada Naukowa Techniki

Przewodniczący:

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek

Przewodniczący/korespondent:

mgr Józef Serafin

 

Kolegium Sponsorów

Przewodniczący:

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek

Wiceprzewodniczący:

mgr Józef Serafin

 

Komisja Współpracy ds. Dyplomatycznych i Konsularnych w USA, Australii, Afryce i Unii Europejskiej

Przewodnicząca: dr Anna Maria Pietraszek, MBA, FLORYDA – USA

I Wiceprzewodniczący: Paul Gospodarczyk – Australia

II Wiceprzewodniczący: dr Piotr Letowt- Vorbek – Afryka Południowa

 

Komisja Współpracy z Naukowymi Stowarzyszeniami Polonijnymi w Unii Europejskiej i Australii

Przewodniczący; prof. dr Richard Soberka – Francja

Przewodniczący/korespondent: ks. prof. dr Marian Szablewski – Australia

I Wiceprzewodniczący: dr inż. Tadeusz Żaba – Polska

II Wiceprzewodnicząca: dipl. – ing. arch. Bożena Prochacka – Wiedeń, Austria

III Wiceprzewodniczący: dr Andrzej Tomaszewicz, Oslo – Norwegia

 

Komisja Pamięci Narodowej

Przewodniczący; prof. dr Richard Soberka – Francja

I wiceprzewodniczący: mgr inż. Janusz Ptak, Paryż – Francja

II Wiceprzewodniczący ks. prof. dr hab. Stanisław Łupiński – Polska

 

Komisja Współpracy z Misjami i Katolickimi Stowarzyszeniami w Australii i Ameryce Południowej

Przewodniczący: ks. prałat prof. dr Marian Szablewski – Australia

Przewodniczący/korespondent: ks. prof. dr Zdzisław Malczewski, T. Chr. – Brazylia

I Wiceprzewodniczący: o. Jerzy Twaróg, Argentyna

II Wiceprzewodniczący: o. prof. dr Antoni Wróbel, Argentyna

 

Komisja Współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej i Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Przewodniczący: prof. dr Janusz Romański , Pensylwania – USA

Przewodniczący/korespondent: prof. dr hab. inż. Stanisław Bacior – Polska

I Wiceprzewodniczący: prof. zw. dr hab. inż. Adam Skorek, Montreal – Kanada

II Wiceprzewodniczący: dr Jan S. Płachta, Chicago – USA

 

Komisja Współpracy z Polonijnymi Dziennikarzami i Pisarzami w Australii i Unii Europejskiej

Przewodnicząca: pisarka mgr Grażyna Fijałkowska – Polska

I Wiceprzewodniczący: prof. dr Jacek Cholewski – Australia

II Wiceprzewodniczący: pisarka Barbara Tesse – Francja

III Wiceprzewodniczący: dr Mirosław Kucharski – Polska

Korespondent/dziennikarz: Andrzej Winiarz – Polska

 

Komisja Współpracy z Radiem Watykańskim w Brazylii

Przewodniczący: ks. prof. dr Zdzisław Malczewski, T. Chr. – Brazylia

Przewodniczący/korespondent: dr Piotr Letowt-Vorbek – Afryka Południowa

Wiceprzewodniczący/korespondent: o. Jerzy Twaróg – Argentyna

Skip to content